Lidé a kultura v Thajsku

Thajsko - lidé

Thajsko je také přezdívané „země úsměvů“. Lidé jsou zde opravdu milí a přátelští. Mají úctu ke starším a předkům, což je v úzké souvislosti s buddhistickým náboženstvím, které vyznávají. Když se podíváme zpět do minulosti, někdy od počátků 13. století je Thajsko svobodnou zemí. Nikdy nebylo kolonizováno, ačkoliv se o to Portugalci v 17. století pokoušeli, ale marně. Takže i z tohoto důvodu mají důvod k úsměvu. Ve třicátých letech minulého století byla absolutistická monarchie změněna za konstituční monarchii a tehdejší Siam byl přejmenován na Thajsko (thai = svobodný). Od 50. let zde vládne král Ráma IX., který je nejdéle vládnoucím panovníkem na světě. Zdejší lidé si ho velmi váží a uznávají ho, vždyť právě on byl tím, kdo se zasloužil o ekonomický rozvoj země.

Thajsko - masáže

Kultura je velmi bohatá. Je ovlivněna především buddhismem. S buddhistickými stavbami a sochami se zde setkáte na každém kroku. Nejtypičtější thajskou stavbou je wat. Jedná se o stavbu, která má plnit funkci chrámu, kláštera, vzdělávacího i kulturního centra. Nacházejí se zde sochy Buddhů, modlitební síň, knihovna i obytné ložnice mnichů. Takovýchto watů je v Thajsku na 30 tisíc.

Typickým prvkem thajské kultury je divadlo a tanec. Za doprovodu pomalé hudby dokáží rozpohybovat každý kousek svého těla. Tanec je výrazový a pozorovateli má cosi vyjadřovat. Divadelní herci nebo chcete-li tanečníci, jsou ozdobeni maskami a krásnými kostýmy. Je to úžasná podívaná.